Przydomowe oczyszczalnie ścieków to instalacje umożliwiające ekologiczne rozwiązanie problemu ścieków produkowanych każdego dnia w gospodarstwie domowym.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są dobrą alternatywą dla tradycyjnego szamba – są bardziej ekologiczne, mniej uciążliwe, a przy dłuższym okresie eksploatacji także bardziej opłacalne.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków charakteryzują się wysoką skutecznością – szacuje się, że ze ścieków usuwane jest nawet do 98% zanieczyszczeń. Dzięki temu możliwe jest odprowadzanie wody oczyszczonej w instalacji do środowiska – np. do ogrodu lub pobliskiego cieku wodnego. Nie ma przy tym ryzyka skażenia środowiska. Woda oczyszczona w przydomowej oczyszczalni ścieków może być w ograniczony sposób wykorzystywana do celów gospodarczych, przede wszystkim do podlewania roślin ogrodowych. Wielu producentów nowoczesnych oczyszczalni (przede wszystkim oczyszczalni biologicznych) zapewnia, że oczyszczona woda może być wykorzystana także do spłukiwania toalet, choć powszechnie wciąż nie zaleca się zawracania oczyszczonych ścieków do budynku.

Największą skutecznością charakteryzują się oczyszczalnie biologiczne – nie wymagają one instalacji drenaży rozsączających wodę po terenie działki, a ich działanie opiera się na aktywności bytujących w zbiornikach mikroorganizmów tlenowych. Mikroorganizmy wykorzystują znajdujące się w ściekach zanieczyszczenia jako pokarm. Oczyszczalnie biologiczne są najnowocześniejszym, a co za tym idzie także najdroższym typem przydomowych oczyszczalni.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków działają w zasadnie bezobsługowo – dobrze dobrane i zamontowane oczyszczalnie nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów i nie wymagają częstego opróżniania. O ile szambo należy opróżniać przynajmniej raz na dwa tygodnie, osad gromadzący się w zbiornikach przydomowych oczyszczalni należy usuwać raz na dwa lata.

Ze względu na konieczność częstego wywożenia zanieczyszczeń, koszty eksploatacji szamba znacząco zwiększają się z każdym rokiem użytkowania. Roczne koszty związane z opróżnianiem zbiornika mogą sięgać 2 000 zł, podczas gdy eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków rzadko przekracza 200 zł. W dłuższej perspektywie czasu przy tak rozłożonych kosztach eksploatacji, początkowo niski koszt szamba (zakup i montaż zbiornika może być kilka razy tańszy niż zakup i montaż oczyszczalni) przekracza całościowy koszt przydomowej oczyszczalni.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być wykorzystywane nie tylko do obsługi pojedynczego gospodarstwa, ale też większej ilości domów. Wszystko zależy od wielkości zbiorników. Montaż wspólnej instalacji znacznie obniża koszty całej inwestycji.o Autorze

Przydomowe oczyszczalnie ścieków


Artykuł pochodzi z serwisu Albercik.pl - darmowe artykuły na WWW